Skip to content
narrow screen wide screen auto screen măreşte mărimea textului micşorează mărimea textului Default font size

Tenis amator Iasi

porno sex izle porno izle kiralik oto kiralik araba kiralik araç title="sexshop" target="_blank">sexshop title="sex shop" target="_blank">sex shop title="Şişme Bebek" target="_blank">Şişme Bebek kopek egitimi baby stroller reviews massage chair reviews water softener reviews cookware sets fish finder reviews blenders reviews
Sâmbătă, 16 Iulie 2011 17:01

Glosar

 

În tenis, ca şi în celelalte ramuri sportive, existăun limbaj propriu; respectiv,

 anumiţi termeni de specialitate care servesc ca mijloc de comunicare între oameni, ajutând la înţelegerea unitarăa conţinutului acestora.

Termenii folosiţi, se referă la definirea acţiunilor tehnico-tactice de joc, de arbitraj,la materialele sportive, precum şi la aspectele generale privind organizarea şi desfăşurarea jocului.

Denumirea clară, precisăşi concisăa procedeelor tehnice sau a altor aspecte tactice din joc au o importanţă deosebită în procesul de instruire. Aceşti termeni uşurează comunicarea între profesor şi elev în procesul de instruire şi conduc la o înţelegere unitarăa noţiunilor folosite în organizarea şi desfăşurarea jocului de tenis.

In cele ce urmează, sunt descrisi o serie de termeni care au o circulaţie mai mare şi prezintă interes în instruirea studenţilor. Aceşti termeni sunt :

Lovitura de dreapta (forehand):

Procedeu tehnic care constă in trimiterea mingii peste fileu, dupăce aceasta a atins terenul de joc, de pe partea mâinii în care se ţine racheta;

Lovitura de stânga (rever sau “back-hand”) :

Procedeu tehnic care constăîn trimiterea mingii peste fileu dupăce aceasta a atins terenul de joc, depe partea opusămâinii care ţine racheta;

Serviciul :Procedeu tehnic de punere a mingii în joc, care constăîn aruncarea ei în sus, în lovirea cu racheta şi trimiterea ei peste fileu,

urmărindu-se dirijarea către careul de serviciu advers;

Trimiterea mingii în diagonală(cross) :

Orientarea loviturii de pe partea dreaptăa celui care loveşte, pe partea dreaptăa adversarului. La fel se petrec lucrurile de pe partea stangă;

Trimiterea mingii în lungul liniei (long-line) :

Orientarea loviturilor în lungul liniilor laterale ale terenului de joc;

Pasarea adversarului (passing-shot, passant) :

Se referă la trecerea mingii pe langă,printre adversarii aflaţi într-o poziţie avansată (în drum spre fileu, sau langăfileu).

Când adversarul a fost depăşit pe deasupra, în loc de “pasat” se foloseşte în mod curent termenul de “lobat”.

As :

Înseamnă realizarea unui punct direct din servicu, fărăsăfie nevoie ca jucătorul care a servit sămai execute lovitura următoare.

 “Asul” poate fi realizat atât din primul, cât şi din cel de-al doilea serviciu.

Brec (break):

Înseamnă câştigarea unui ghem pe serviciul adversarului.

Lovitura plată:

Presupune lovirea mingii cu planul rachetei, perpendicular pe direcţia de deplasare în care aceasta a fost trimisă. Deci, mingii nu i se imprimăniciun efect.

Lovitura liftată:

Presupune imprimarea unui efect asupra mingii (mişcare de rotaţie în jurul axului ei), dinapoi-înainte, pe direcţia ei de zbor.

 

Topspin :

Presupune imprimarea unui efect asupra mingii, dinapoi-înainte, dar lovirea se aplică deasupra planului orizontal- imaginar-al mingii, care o împarte în două jumătăţiegale.

Underspin:

Presupune imprimarea unui efect asupra mingii, în sensul de sus –spate –jos.

Lovitura taiată(slice) :

Presupune imprimarea unui efect asupra mingii în sensul de rotire spre înapoi, deci opus direcţiei de zbor (invers efectului liftat).

Lovitura “draivată” (drive) :

Presupune lovirea mingii puternic.

Greşalăde picior (foot - fault) :

Denumire care se referă, în exclusivitate, la lovitura de serviciu; înseamnă executarea serviciului cu un picior pe linia de fund a terenului, execuţie interzisă de regulamentul de joc.

Afară(out) :

Mingea cazutăîn afara terenului de joc.

Alegerea terenului:

Moment care are loc înaintea începerii jocului; se face prin învârtirea rachetei cu vârful în jos pe sol, iar unul dintre jucători (hotărât de regulamentul de joc) rosteşte unul din însemnele de pe o faţa a rachetei.

 În cazul în care partea de sus a rachetei are însemnul rostit de jucător, atunci el alege terenul sau serviciul.

Anticiparea :

Calitatea deosebit de importantăa jucătorului de tenis de a intui intenţia

adversarului în execuţiile tehnice, ceea ce-iva permite săse plaseze eficient pentru executarea proprie lovituri.

Atac :

Declanşarea unei acţiuni ofensive, prin avansarea jucătorului sper fileu.

Lovituri de bază:

Lovitura de pe partea dreaptă, lovitura de pe partea stângăşi serviciul sunt considerate lovituri de bază, deoarace asigurăjucătorului minimum de deprinderi pentru susţinerea unei partide de tenis.

Careu penru serviciu :

Spaţiu de teren (6.40 x 4.115 m) în care servantul este obligat să trimită mingea la executarea serviciului. Fiecare jumătate de teren are două careuri de serviciu, în total patru careuri situate în vecinătatea plasei

Culoar :

 Spaţiul lateral (de 1.37 m) care se adaugăla fiecare parte a terenului de joc, valabil numai pentru proba de dublu.

Ghem (game) :

Joc, unitate de scor.

Dublăgreseală:

Ratarea celor douălovituri de serviciu.

Efect :

Rotaţie imprimatămingii de către rachetă, printr-un anumit mod de a o lovi.

Egalitate :

Situaţie în evoluţia scorului, în care se realizeazărezultat egal (de exemplu : 15-15, 30-30 sau 40-40 ) dupăcare jucătorul trebuie săpuncteze de douăori consecutiv pentru a câştiga ghemul.

 

Fileu :

Plasa care împarte transversal, în douăpărţi egale, terenul de joc. Are 0.914 m înălţime la centru şi este susţinut de doi stâlpi cu înălţimea de 1.07 m, aşezaţi în afara terenului de fiecare parte, la o distanţăde 0.91 m.

Linie :

Delimitează spaţiul de joc (inclusiv careurile de serviciu). Are lăţimea de 2.3 – 5 cm. (linia de fund, linia laterală, linia mediană, linia de serviciu).

Lovitură:

Termen ce denumeşte procedeul specific de lovire a mingii cu racheta.

Loviturile pot fi :

  • De bază: lovitura de pe partea dreaptă,lovitura de pe partea stangăşi serviciul;
  • Speciale : voleul, lobul, demi-voleul şi smeciul.
  • Primitor : jucător care conform alternanţei stabiliteprin tragere la sorţi la începutul partidei, trebuie săprimeascămingea servităde adversarul său.

Priză:

Maniera specificăde a ţine  (apuca) mânerul rachetei la executarea unei lovituri.

Punct :

Unitate de bază în numărătoarea dintr-o partidăde tenis, care începe cu punerea mingii în joc şi continuă până la comiterea unei greşeli de către unul dintre jucători.

 

Rachetă:

Obiect confecţionat din lemn, metal sau alte materiale rezistente, cu care se loveşte mingea de tenis

Racordaj :

Material confecţionat din maţsau nylon întins şi împletit în cadrul rachetei; poate fi executat manual sau cu ajutorul unei maşinide racordat

Retur :

Lovitura de răspuns la primirea serviciului executat de către un adversar.

“Tie-break” :

Sistemul de punctare care eliminăprelungirile setului dupăscorul de 6-6. În

ghemul de “tie-break” pentru primul punct se serveşte din dreapta apoi serviciul se schimbăşi jucătorii servesc de câte 2 ori consecutiv, pânăla obţinerea a 7 puncte (cu 2 puncte avans necesare); la rezultatul de 6

puncte, se schimbă terenul.

Login to post comments
sus
http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com http://www.scriptencode.net http://www.scriptencode.org http://www.seo.mavi1.org http://www.mavi1.org http://www.siyamiozkan.com.tr http://www.mavideniz1.org http://www.mavideniz.gen.tr http://www.17search17.com http://www.siyamiozkan.com http://www.vergi.gen.tr http://www.prsorgu.org http://www.seoisko.net http://www.seoisko.org http://www.ukashhizmet.com http://www.ukashmavi.com http://www.sirabulucu.net http://www.kanuntr.com http://www.kanuntr.org http://www.kanuntr.net http://www.kananlartr.com http://www.kananlartr.org http://www.kananlartr.net http://www.haberbul.org http://www.iskoseo.com http://www.iskoseo.net http://www.iskoseo.org http://www.siyamiozkan.net